dobieranie  współczynników   stężenia   masa   molowa   utlenianie   mieszaniny 

Uwagi na temat rozwiązywania zadań