mgr farmacji      Zygmunt Jamrógiewicz    do strony tytułowej
  dr hab. inż. chem.     Marzena Jamrógiewicz

 

 

 Literatura:

 • Encyklopedia techniki - chemia, WNT, Warszawa 1966.
 • A. Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa 1972.
 • L. Sobczyk, A.Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa 1975.
 • F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna -  podstawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Poradnik chemika analityka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
 • K.M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1992.
 • A. Persona, Chemia - wybór testów z egzaminów wstępnych na akademie medyczne i kierunki przyrodnicze, Medyk, Warszawa 1998.
 • W.Libuś, Z.Libuś, Elektrochemia, PWN, Warszawa 1975.
 • K. Schwetlick, Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji, PWN, Warszawa 1975.
 • J. M. Lehn, Chemia supramolekularna, Warszawa, I. Ch. F. PAN 1993.
 • Na pograniczu chemii i biologii (red. H. Koroniak), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 146, 1999.
 • F. Vögtle, Supramolecular Chemistry, John Wiley&Sons Ltd., 1991.
 • A. Kołodziejczyk, Chemia związków naturalnych, PWN, Warszawa 2003.
 • J. Szjetli, Cyclodextrin Technology, Akademia Kluwer, Budapeszt 1988.