Download free redhome redinfo slownik ksiega list
  - ciecze
Tu znajdziesz UOP z podaną konfiguracją elektronową.
  - gazy
grupa I grupa II Kliknij na symbol pierwiastka w tablicy, jeśli chcesz wiedzieć więcej na jego temat grupa III grupa IV grupa V grupa VI grupa VII grupa VIII
1
 
18
 

 1 H
wodór
1,01        2,2

2
 
  
liczba atomowa  
  
1H
wodór

1,01              2,2
  symbol  pierwiastka 13
 
14
 
15
 
16
 
17
 

 2  He
hel
4,00    -- 

 3  Li
lit
8,94    1,0

 4  Be
beryl
9,01    1,5

    nazwa     
 
masa atomowa  
  elektroujemność 
  (wg Allreda i Rochowa)
 

 5  B
bor
10,81    2,0

 6  C
węgiel
12,01    2,5

 7  N
azot
14,01    3,1

 8  O
tlen
16,00    3,5

 9  F
fluor
19,00    4,1

 10  Ne
neon
20,18    --

 11  Na
sód
22,99    1,0

 12  Mg
magnez
24,31        1,2

3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

 13  Al
glin
26,98    1,5

 14  Si
krzem
28,09    1,7

 15  P
fosfor
30,97    2,1

 16  S
siarka
32,06    2,4

 17  Cl
chlor
35,42    2,8

 18  Ar
argon
39,95    --

 19  K
potas
39,10    0,9

 20  Ca
wapń
40,08    1,0

 21  Sc
skand
44,96    1,2

 22  Ti
tytan
47,90    1,3

 23  V
wanad
50,94    1,5

 24  Cr
chrom
52,0    1,6

 25  Mn
mangan
54,94    1,6

 26  Fe
żelazo
55,85    1,6

 27  Co
kobalt
58,93    1,7

 28  Ni
nikiel
58,71    1,8

 29  Cu
miedź
63,54    1,8

 30  Zn
cynk
65,37    1,7

 31  Ga
gal
69,72    1,8

 32  Ge
german
72,59    2,0

 33  As
arsen
74,92    2,2

 34  Se
selen
78,96    2,5

 35  Br
brom
79,91    2,7

 36  Kr
krypton
40,08    --

 37  Rb
rubid
85,47    0,9

 38  Sr
stront
87,62    1,0

 39  Y
itr
88,91    1,1

 40  Zr
cyrkon
91,22    1,2

 41  Nb
niob
92,91    1,2

 42  Mo
molibden
95,94    1,3

 43  Tc
technet
[ 98 ]    1,4

 44  Ru
ruten
85,47    0,9

 45  Rh
rod
102,9    1,5

 46  Pd
pallad
106,4    1,4

 47  Ag
srebro
107,9    1,4

 48  Cd
kadm
112,4    1,5

 49  In
ind
114,8    1,5

 50  Sn
cyna
118,7    1,7

 51  Sb
antymon
121,8    1,8

 52  Te
tellur
127,6    2,0

 53   I 
jod
126,9    2,2

 54  Xe
ksenon
131,3    --

 55  Cs
cez
132,9     0,9

 56  Ba
bar
137,3     1,0

 57  La*
lantan
138,9     1,1

 72  Hf
hafn
178,5     1,2

 73  Ta
tantal
181,0     1,3

 74  W
wolfram
183,9     1,4

 75  Re
ren
186,2     1,5

 76  Os
osm
190,2     1,5

 77  Ir
iryd
192,2     1,6

 78  Pt
platyna
195,1     1,4

 79  Au
złoto
197,0     1,4

 80  Hg
rtęć
200,6     1,5

 81  Tl
tal
204,4     1,4

 82  Pb
ołów
207,2     1,6

 83  Bi
bizmut
209,0     1,7

 84  Po
polon
[ 210 ]     1,8

 85  At
astat
[ 210 ]     2,0

 86  Rn
radon
[ 222 ]    --

 87  Fr
frans
[ 223 ]     0,9

 88  Ra
rad
[ 226 ]     1,0

 89  Ac**
aktyn
[ 227 ]     1,0

lantanowce

58 Ce
cer
  140,1   1,1

59 Pr
prazeodym
  140,9   1,1

60 Nd
neodym
  144,2   1,1

61 Pm
promet
  [ 145 ]   1,1

62 Sm
samar
  150,4   1,1

63 Eu
europ
  152,0   1,0

64 Gd
gadolin
  157,3   1,1

65 Tb
terb
  159,0   1,1

66 Dy
dysproz
  162,5   1,1

67 Ho
holm
  164,9   1,1

68 Er
erb
  167,3   1,1

69 Tm
tul
  168,9   1,1

70 Yb
iterb
  173,0   1,1

71 Lu
lutet
  175,0   1,1

 ** aktynowce

90 Th
tor
  232,0   1,1

91 Pa
protaktyn
  231,0   1,1

92 U
uran
  238,0   1,1

93 Np
neptun
  [ 237 ]   1,1

94 Pu
pluton
  [ 244 ]   1,1

95 Am
ameryk
  [ 243 ]   1,1

96 Cm
kiur
  [ 247 ]   1,1

97 Bk
berkel
  [ 247 ]   1,1

98 Cf
kaliforn
  [ 251 ]   1,1

99 Es
einstein
  [ 254 ]   1,1

100 Fm
ferm
  [ 257 ]   1,1

101 Md
mendelew
  [ 257 ]   1,1

102 No
nobel
  [ 255 ]  1,1

103 Lr
lorens
  [ 260 ]   1,1