Główna
Home

Miasta
Cities

Co nowego
What's new

O stronie
About the page

Linki
Links

O mnie
About me

Miasta
Cities

Przedstawiam tu listę miast i wypis jakie w nich tramwaje kursują bądź kursowały (uwzględniam tylko te do przewozu pasażerów- liniowe i zabytkowe).

Here is the list of cities and trams beeing there (only theese to carry people- in dily use and restored). In brackets are old, German city names.

 B ; C ; E ; G ; I ; J ; K ; L ; Ł ; O  P ; S ; T ; W ; Z ; wyjaśnienia-explainations

 

miasto

city

tory [mm] i czas ich używania
rails [mm] and how long it was used

modele tramwajów
tramway cars types

Na skróty
Shorts

B

Bielsko-Biała
(Bielitz-Biala)

1000; 1895-1971

Brown Boveri*, Ringhoffer, Kummer, Graz*, Siemens-Schuckert, Lilpop III*, N*, ND*, 2N, 2N2, Sn, 4ND*, 5N1*, 5ND*

101N, 101Na
102N "kanciak"
102Na
102NaD
102NaW
102Nd
103N
104N
105N
105N1k
105N2
105N2k 2000
105N2k
105N3k
105Na
105Na bulwa
105Na a'la Wroclaw
105NaD
105NaDK
105Nb
105Nb\e
105NCh & NChD
105Ne
105Nf
105Ng
105Nm
105N/MB & N/MH
105NMod
105Np
105NT
105NW
105Nz
106N
106Na
107N, 108N
110N, 110Nx
 111N
112N
114Na
115N
116N
116Na
116Na/1
116Na/2
116Nd- Citadis
11N
12N
120N
121N
122N

13N
13ND
13Nmod
13NP
13NS i 13NSD
14N, 14ND
15N
2N+2Nd; 2N2
204 WrAs
205 WrAs
4 EGTW
403N
4N + 4Nd
4N1+4Nd1
4Nj
5N+5Nd
5N1+5Nd1
6 EGTW
6 ZGTW
802N
803N
805N
805N-Ml
805Na
805Na a'la Lodz
805Nb
805NCh
805N Elin
805NM
805N/ME
805NS
A
B
B1D+B2D
B4
Baba Jaga
 
Baden
Bergmann 4-osiowy
Bergmann Heubuder
Bergmann "koloński"
Berlinka K
Berolina
Beynes 1G/2G/3G
"Boczniak"
Bombardier NGT6 & NGT6/2
Bremen
Brown Boveri
C
C3
Carl Weyer
Citadis 116Na
Cityrunner
Combino
combustion tram
C poznański
D
DD
D pozn.
"Drezdeński"
E
E1
 

ESB
F
G
gas tram
gazowy
gondola
Gotha
GT6
GT6 narrow railed
GT6 wąskotorowy
GT8
H
"Hamburski"
Herbrandt Landsberg
Herbrandt-Metropolitan
Herbrandt
pozn.
Herbrandt VNB-125
Herbrandt Pullman
Herbrandt GE-58
Herbrandt U-107c
horse tram Szczecin
Horse tram Warsaw
horse tram Bialystok
horse tram Poznan
Horse tram Krakow
horse tram 2 Krakow
J
K
Karlsruhe
Konny krakowski
konny krakowski 2
Konny poznański
Konny szczeciński
Konny warszawski
Krieg-Strassenbahn--Wagen
Kummer
L
Landsberg
LD
Lilpop I
Lilpop II
Lilpop III
Linke - Hoffman
Lowa
L poznański
LRL
 Mainz
N8c
N8S-NF
N + Nd
NGd/99
NGT6, NGT6/2- Bombardier
NGT6-2 Gdańsk
niezidentyfikowane
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P1D
P2/3
P2D
P3D
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Parowy
PESA
120N
PESA
121N
PESA
122N

PN
 Pt,
Pullman "242"
Pullman 2-osiowy-Gda
Pullman 4-osiowy-Gda
Pullman Herbrandt
Pullman szczeciński
R
Ringhoffer
S1D
S2 (LHB)
S2D
Skoda16T
Sn+SnD
SN1 + PN1
SN2 + PN2
SN3 + PN3
SN4 + PN4
Spalinowy
steam tram
SW1 + TW1
Tatra KT4DtM
Tatra Rt6n1
Tatra T1
T4 Man
TD
Tw
Typ I
Typ II
Typ III
U 104
U-107c
unidentified
"Unna-Solingen"
W+WD
Wkd-En-80
Wumag
WPK
Z
Zieleniewski

 

 

Bydgoszcz
(Bromberg)

konny/horse tram: 1888-1896
1000; 1896-+

Lilpop I,   Herbrandt*, typ II, "boczniak", N, 5N*, 5ND, Sn, 802N,  803N*,105NW*,  805Na*, 805Nm*

 

Białystok

konny/horse tram 1895- 1915; 1000(?)mm

 

C

Cieszyn
(Teschen)

1000; 1911-1921

Ringhoffer (wyłącznie - only)

 

Częstochowa

1435; 1959-+

N, ND, 4N1*, 102Na*, 105N*, 105Na*

E

Elbląg
(Elbing)

1000; 1895-+

Brown Boveri, Steinfurt, 2N2, 5N*, 5Nd*, GT6 wąskotorowy- narrow railed*,  805N*, 805Na*, 805N/ME*, PESA 121N*

G

Gdańsk
(Danzig) *2
( click ! )

konny/horse tram 1873-1896
1435; 1896-+

Herbrandt Metropolitan ( konny-horse tram)*, Bergmann*,Bergmann 4-osiowy, Bergmann "koloński", Pullman 2-osiowy, Pullman "242",Pullman 4-osiowy, "gondola", P15, KriegStrassenbahnWagen, SN4(?), N*, 4N, 102N, 102Na, 105N*, 105Na*, NGd/99*, 114Na*, 105NCh*, 105NChD*, 105NaD*, 105Na a'la Łódź* "bulwa", N8c*, NGT6-2*

 

Gorzów Wlkp.
( Landsberg )

1435; 1899-+

Landsberg*, Bremen, W/WD, N*, 4N, 4N1, 4ND1, 102Na, 105N*, 105Na*,   4EGTW, 6EGTW*, 6ZGTW*

 

GOP
(Górny Śląsk + Zagłębie Dąbrowskie)
(Upper Silesia)

785; 1898-1952
1435; 1928-+

parowy/steam tram
KriegStrassenbahnWagen, typ "Chorzów", Bremen, N*(Bytom), 4N*, WPK, 102N*, 102Na*, 102Nd, 13N, 13ND*, 105N*, 105Na*, 105N/MH*, 105N/MB*, 105NT*, 111N*, 116Nd*,

 

Gubin
(Guben)

1000; 1904-1938

 

 

Grudziądz (Graudenz)

konny-horse tram: 1896-1899
1000; 1899-+

 5N, 5ND*, 5Nd1*, GT6 wąskotorowy- narrow railed*, 805Na*, 805Nb*,

I

Inowrocław
(Hohensalza)

1000; 1912-1962

wyłącznie silnikowe - only motor cars

J

Jelenia Góra
( Hirschberg )

gazowy/gas tram 1435; 1897-1899
1000; 1900-1969

gazowy/gas tram, L poznański, 2N1, 2N2, 5N*,5N1, 5ND1, Herbrandt,  Wumag, Gotha, Sn

K

Kostrzyn
(Küstrin)

konny/horse tram 1903-1923
1000; 1912-1945

 

 

Koszalin
(Köslin) *3

1435; 1911-1938

Herbrandt,  Ringhoffer

 

Kraków

konny-horse tram:900; 1882-1901
900;1901-?
1435;1913-+

konny- horse tram*, konny-model drugi- second horse tram,  P1D*, N*, Nd*, SN1*, SN2*, SN3, SN4, SW1, Linke-Hoffman*, PN1, PN2, GT6*, T4*, B4*, E1*, C3*, 102N*, 102Na*, 102NaD*, 105N*, 105Na*, 105NaD*, 105NT*,  NGT6*, NGT6/2*, N8S-NF*

L

Legnica
( Leignitz )

1000; 1898-1968

Lilpop I, N, Sn, 2N, 5N*

Ł

Łódź
tramwaje miejskie
city tramways
(click!)

1000; 1898-+

Herbrandt GE-58*, Herbrandt U-107c, Herbrandt VNB-125*(w częściach), Lilpop I, LilpopII*, LilpopIII*,  Kummer*, SnD*( w remoncie), Sn, 2N, 2N2, 2ND, 5N*, 5ND*, 102NaW*, 802N, 803N*, 805N*, 805Na*, 805NCh(dziś jako holownik), 805NS*, 805N Elin*, GT6 wąskotorowy- narrow railed*, Cityrunner*
(ujemna biegunowość trakcji w systemie)

 

Łódź
tramwaje podmiejskie
subcity tramways

(click!)

1000; 1901-+

parowy/steam tram,GE-58*, U104, U107c, Karslruhe, Ringhoffer"Cieszyn", Mainz, Baden, Westfal, Kustrin, GE58-Berlinka, Herbrandt U-107c, 2N, 2N2, 5N, 5N1, 802N, 102NaW*, GT6 wąskotorowy-narrow railed*, 803N*
(ujemna biegunowość trakcji w systemie)

O

Olsztyn
(Allenstein)

1000; 1907-1965

Steinfurt, 2N2, 5N

P

Poznań
( Posen )

konny-horse tram:1880-1898
1435; 1898-+

konny/horse tram*, Typ I, II, III, Boczniak, W, Wd, Herbrandt poznański, C poznański, R, L poznański, Z, drezdeński, hamburski, TD, D, DD, LD, Unna-Solingen, B1D, B2D, P1D, S1, S1D, S2(LHB), S2D*, P2D, P3D, S3D,F, H,P14, P15, P16, Zieleniewski, Carl Weyer, Linke Hoffman, KriegStrassenbhnWagen, N*, Nd*, 4N1, 4ND1, 4N, 4ND, PN, GT6*, GT8*, 13N*,102N*, 102Na* , 105Na*, Beynes1G&2G, Beynes 3G*, 105N*, 105NT, 105N2*, 105NCh*, 105NChD*, 105NaD*, 105NaDk*,  Tatra RT6N1*, 106NaCombino*

S

Szczecin (Stettin)

konny-horse tram:1879-1897
1435; 1897-+

konny- horse tram, Ringhoffer, Bremen*,  Esb, Tw, Herbrandt, Wismar, Linke-Hoffman, Vulkan, Niesky, Lowa, P18, Falkenried, LHK, Pullman, Dessau, N*, Nd, 4N*, 4Nd*,  GT6*,B4*, 102Na*, 105N*, 105Na*, 105Np*, 106Na*, 1*, 105N2k2000*, 105Ng/S*, Tatra KT4DtM

 

Słupsk
(Stolp)

konny-horse tram: 1905-?
1000; 1910-1959

SN4, N*, 2N

 

Słubice

1000; 1898-1945

 

 

Sopot
(Zoppot) *2

1435; 1946-1960

 

T

Toruń
( Thorn )

konny/ horse tram:
1000; 1891-1900(?)
1000; 1899-+

Zieleniewski,  "boczniak", 2N, 5N, 5N1*, 5ND, 803N, 805Na*

 

Tarnów

1000; 1911-1942

 

W

Wałbrzych (Waldenburg)

1000; 1898-1966

Herbrandt, N, 2N2, 5ND,

 

Warszawa

konny- horse tram:1866-1916 (1921 ?)

1525; 1908-1950

1435; 1946-+

konny nieznany-horse tram1 , Herbrandt Metropolitan (konny-horse tram) , konny "belgijski"-"Belgian"horse tram, spalinowy/combustion tram, Herbrandt, Lilpop*,  N*, Nd*, A*, B, C*, D, E, F, G, H, J, K-Berlinka*, L, M, X, "Psków", Linke- Hoffman*, P2/3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, Pt, Lowa, WKD-SN-80*, N1*, 4N*, 4ND*, 4ND1*, 4Nj*, 4EGTW*,  PN, Tatra T1, 13N*, 13NS*, 13Nmod*,102Na*,  105N*, 105Na*,  105Nb*, 105Nbe*, 105Ne*, 105Nf*, 105Ng*, 105Nm*, 105NT*, 105Nz*, 105NMod*, 106N, 106Na*, 105N2k*, 105N1k*, 112N*, 116N*, 116Na*, 116Na/1*, 105N2k2000*,120N*

 

Wrocław (Breslau)

konny-horse tram:1877-1906
1435; 1893-+

ESB, Linke-Hoffman*,  Berolina*,TD, N*, 4N(Protram)*, 102N*, 102Na*, 102Nd*, 105N*, 105NT, 105Na*,  204WR As*, 205WrAs*, Skoda 16T

Z

Zgorzelec
( Görlitz )

1000; 1897-1945

 

Legenda:

* oznacza że tramwaj jest w danym mieście. Jeśli brak *, to tego modelu już tam nie spotkasz.
+ to znak że linia funkcjonuje do dziś
*1,2,3 oznacza że miasto stanowi/ stanowiło część między-miejskiej komunikacji  tramwajowej :

* means that the tram is still in this city. If there is no *, the tram wqas canceled
+ means that the tramways are in use
*1,2,3 means that the city is/was a part of a trans-city tramway system :

1* Łódź- Aleksandrów Łódzki- Konstantynów Łódzki- Lutomiersk- Ozorków- Pabianice- Rzgów- Tuszyn- Zgierz (dziś niektóre miasta odłączone już od linii) (today few of this cities are disconnected from the system)
2* Gdańsk-Sopot (dziś bez Sopotu) (today not in Sopot)
3* Koszalin- Mścice- Mielno- Unieście

Masz więcej informacji ( np. o swoim mieście) ? Napisz koniecznie: pawelqqm7@interia.pl (usuń "qq"). Czekam również na uwagi dot. strony- co zmienić, poprawić.
Z góry dziękuję.

Have more info? Write immidately:pawelqqm7@interia.pl (remove "qq"). I'm also waiting for your comments of the page.

◄◄Wstecz/ back