Główna
Home
Miasta
Cities
Co nowego
What's new
O stronie
About the page
Linki
Links
O mnie
About me

 

Tabor gdański

 

Przejdź do: Tabor historyczny        Tabor współczesny
Inne zdjęcia z Gdańska        Dół strony
Go to: Historic tramcars       Today's tramcars
Other Gdansk photos       The bottom

Tramwaje konne w Gdańsku kursowały w latach 1873-1896 na kilku liniach. Elektryczne natomiast od roku 1896 do dziś. Szerokość toru nie zmieniła się i wynosi 1435 mm. W początkowych latach XX w. istniały linie państwowe oraz w sumie trzy prywatne, z czego jedna w Sopocie, później dołączona do gdańskiej. Z ciekawszych miejsc jakie "odwiedzał" kiedyś tramwaj, warto wymienić Trakt Królewski, Żurawia (!) i Orunię. Po wojnie linie w zasadzie nie rozwijały się ( z wyjątkiem Zaspy). Poniżej- opracowanie Łukasz Bartnika o historii tramwajów w Gdańsku.

Przed wojną tabor gdański był dość zróżnicowany, dominowały produkty typu Pullman i Bergmann. Po wojnie naturalnie przybyły do Gdańska N-ki, później też 4N i wreszcie 102N i 102Na. W roku 1988 wszystkie pozostałe 102Na zostały wymienione na krakowskie 105N i 105Na. Pod koniec lat 90-tych pojawiły się dwie sztuki 114N i 4 NGd/99, czyli Citadisa. Na tym się kończy historia, chyba żeby wspomnieć o modernizacjach tramwajów 105N i Na. Dopiero rok 2007 przynosi nowe zakupy- N8c (używany-  z Norymbergi) i Bombardier NGt6 (tramwaj nowy).
Począwszy od roku 2006, Gdańskie tory przechodzą gruntowne modernizacje, w praktyce polegające na budowie od nowa torowiska i trakcji ogromnej ilości odcinków.

W Gdańsku stacjonują odrestaurowane wagony Bergmann, N i 105N. Enkę można spotkać m.in. na trasie latem w ramach linii GLT-2. 105N jeździ jako drugi wagon nauki jazdy. Niestety nie widać szans na przejechanie się konnym Herbrandtem.

Gdansk horse trams were used in 1973-1896 on few tram lines.Electric ones appeared in 1896 and stiil exists. The rails are still of the same type (1435 mm). Inthe early years of 20th century there were public tramway, and three private routes, one of which in Sopot (Zoppot), linked with Gdansk. Trams were situated by some interesting places, such as Dluga street, Zuraw and Orunia.

In pre-war Gdansk (Danzig) were Pullmans, Bergmanns, and earlier horse tram Herbrand Metropolitan. After the war polish constructions types were being bought: N, 4N, 102N and 102Na. In the late 90's the last 102N and 102Na were exchnged for 105N and 105Na.

In Gdansk are a restored Bergmann,N and 105N, sometimes driving through the city. In vacatoin time, it courses on a touristic route.

Tabor historyczny- museal tram cars


Herbrandt Metropolitan #3
x3

Bergmann & AEG Heubuder #266
x11,
*
N + ND  x21, , x4
wagon gdański: #11
*
105N   x4, *
wagon gdański: #06205

Dawny tabor liniowy- historic tram cars


Bergmann 4-osiowy
x3

Bergmann "koloński"
x1

Pullman 2-osiowy, Gdańsk
x3

Pullman "242", Gdańskl
x2

Pullman 4-osiowy, Gdańsk
Krieg-Strassenbahn-Wagen


"Gondola"
x1
*
P15
*
4N + 4ND
x7,
*
102N "kanciak"
x6, x1, , x2
*
102Na
x27, x1, , x1
Inne- niezidentyfikowane typy
other non-identified types

 

Tabor liniowy współczesny- today's tram cars

*
105Na
x17, x24,x1, 
*
105NaD
x5, x2,

105Na a' la Łódź (bulwa)
x9, x6,

105NCh, 105NChD

, x4, x1

114Na
x14,x6,x1

NGd/99
x18,x6,


N8c

(by Duewag)
x10,


NGT6-2 Gdańsk

(by Bombardier)
x14,

pełny spis taboru liniowego ZKM Gdańsk-
opracowanie M. Czapnika

Tabor liniowy przyszłości- future tram cars

 

105NGdAs*

(* propozycja nazwy;
skład w trakcie modernizacji)

 

Tabor gospodarczy- work cars

Beaver-Junior
podbijarka torowa;
do układania i napraw torowisk; Własność: Tor- Kar Son;

1024x665

AEG #9000
zaj. Wrzeszcz, pchacz, nie używany


610x390
 

AEG #9002
zaj. Wrzeszcz,
szlifierka torowa,
nie używana

860x695
1025x980
nastawnik jazdy z eNki

1024x580
pulpit urządzeń szlifierki

1024x760
zgarniacz
 
1025x620
sprężarka

1024x770
sprężarka
990x770
zbiornik ciśnieniowy sprężarki

1025x655
wózek z kamieniami szlifierskimi
105N #9003
 zaj. Wrzeszcz

1025x675

1525x645
   
105N #9005
 zaj. Nowy Port,
 wraz z lorką przewozi części między zajezdniami
820x770

4N #9006
zaj. Wrzeszcz, "pancerna eNka", używana do przetaczania wagonów


975x700

715x950
4N #9007
 zaj. Nowy Port,
 pług

995x705

4N #9013
zaj. Wrzeszcz,
pług


920x770
675x505
wnętrze 4N-pługa. Rura zasysa powietrze, podgrzewa się je na aparaturze elektr. i kieruje na pług
N #9016
zaj. Nowy Port
 

WMS-01L #9020
drezyna sieciowa
używana do prac przy sieci trakcyjnej. Napęd spalinowy, dwukierunkowa


805x770

985x770
4N #9021
 zaj. Wrzeszcz,
pług

1060x770

rezystory hamowania
4N #9027
 zaj. Nowy Port,
pług

585x440
 

105N #5001
wóz lekcyjny,
jeździ w składzie z historycznym #06205


1000x605
 

Tabor gospodarczy historyczny- historc work cars

w grudniu 2005 pożegnaliśmy ostatni wóz wieżowy na bazie 102Na w Polsce- w tym rzędzie zdjęcia z cięcia zabytku
#9022
In dec.2005 the last such works car in Poland was scrapped- photos of which are in this row

840x555

360x200

990x490

1025x770
zdjęcia w tym rzędzie przedstawiają 102Na wieżową. Stan opłakany.
In this row- the last photos of 102Na

1015x635
760x935
te rezystory normalnie w 102Na umieszczone są pod siedzeniami (tu siedzeń brak)
665x945
silnik spalinowy wraz z prądnicą- alternatywa dla braku napięcia w trakcji
800x600

tak wyglądała jako sprawny wóz techniczny

800x600
skład lekcyjny #5001+5002
850x650
skład lekcyjny #5001+5002
800x600
#5002 jedzie do Łodzi i wróci jako "bulwa"
1025x770
#9001
800x600
#9001 w trakcie kasacji- 2004r.
900x570
plac drogowy, pullmany techniczne
4-osiowe #905, 916 i inny

Inne zdjęcia- other photos

900x610
zajezdnia Nowy Port

970x535
#1331
zaj. Nowy Port

995x535
#1419
zaj. Nowy Port

1525x645
zajezdnia Wrzeszcz
#1004, 1238, 9003

"szubina"- urządzenie do przestawiania wagonów na tor równoległy (podzespoły z eNki i poniemieckie)
zaj. Wrzeszcz . 675x1025

"szubina"
za szybą widoczny przenoszony wagon 105Na . 625x820

zestawy kołowe. Kto wie od jakiego tramwaju są te szprychowe?
615x410

670x295

*- zawiera również lub wyłącznie zdjęcia nie z Gdańska ; contains also or only non- Gdansk photos

: fotki/photos, : tech fotki/ tech. photos, : text, : dokł dane/ detail. data

◄◄Wstecz/ back