Główna
Home
Miasta
Cities
Co nowego
What's new
O stronie
About the page
Linki
Links
O mnie
About me

 Konny krakowski
Krakow's horse tram

Wagon ten jeździł po nieistniejących już dziś torach o szerokości 900 mm w Krakowie od roku 1882. Ciągnięty był przez jednego konia, tylko czasem doczepiano drugiego.
Podwozie metalowe, z kołami szprychowymi. Na każdym z nich hamulec klockowy, uruchamiany za pomocą korby. Dach wykonano z klepek drewnianych, pokryty papą i impregnowanym płótnem żaglowym. Wewnątrz ławki drewniane dla klasy II i wyłożone skórą dla klasy I. Ławki klasy II, umieszczone w poprzek wagonu, mają odwracane oparcia, aby po zmianie kierunku jazdy znów były przodem do jazdy. Wagon jest bowiem dwukierunkowy. Brak oszklenia, są natomiast story  z płótna żaglowego. Nie zapomniano też o dzwonku.
Dziś stacjonuje w Muzeum Inżynierii miejskiej, na Kazimierzu.

This model has been driving on not existing nowadays 900 mm rails in Krakow since 1882. Pulled by one horse, only sometimes by two.
Metal chassis, spoky wheels. Brake pads on every wheel, moved with a crank. Roof made of wood, afphalt roofing and impregnated yacht material. Inside wooden benchesfor the 2.nd class and with leather for the 1.st class. The benches, placed crosswise the wagon, had moved back, so it could be adjusted to both directions of driving. It had no glass windows, but had yacht-material curtains.
Today, it stays in Museum of Urban Engineery (Muzeum Inżynierii Miejskiej) in Krakow's Kazimierz.

 

 

550x390 510x385 380x260
300x120 495x355 330x500

Szerokość toru/rails distance: [mm] 900
Długość całkowita/length: [mm] 5430
Szerokość całkowita/width: [mm] 1800
Masa własna/wieght: [t] 3,2
Liczba miejsc siedzących/sitting places: 14
Liczba osi/number of axles: 2
Średnica kół/wheels diameter: [mm] 670

Zobacz też/ See also:

Konny krakowski-Krakow horse tram   konny krakowski- drugi-Krakow horse tram 2   Konny szczeciński-Szczecin horse tram   Herbrand Metropolitan (Gdansk)  Konny warszawski-Warsaw horse tram Konny poznański- Poznan-Posen horse tram

◄◄Wstecz/ back