Główna
Home
Miasta
Cities
Co nowego
What's new
O stronie
About the page
Linki
Links
O mnie
About me

Lilpop II

Produkcja: Lilpop- Rau- Löwenstein S.A. Warszawa.. Powstał na wzór tramwaju typu A. Posiadały siedzenia zwrócone na przemian przodem i tyłem. Niestety oryginalnie nie posiadały drzwi. W latach 1929-30 wyprodukowano 56 wagonów dla Łodzi. Najczęściej jeździły z jedną lub dwiema doczepami. W latach 1968-71 26 wagonów przebudowano na doczepy bierne, a pozostałe jeździły do 1973 roku. W latach 80-tych jeden ocalały wagon odrestaurowano. A product of Lilpop-Rau-Lowenstein Warsaw. It was based on the A-type tram. Sittings were pleced alternately to front and to the back. It oryginally had no doors. In 1929-30 56 such trams were produced for Lodz. Usually it carried one or two trailers. In 1968-71 26 of them were reconstructed into no-motor trailers, and the rest was used till 1973. In 1980's the last existing specimen was renovated.

długość/length 10,37 m
szerokość/width: 2,057m
masa/weight: 12,8 t
miejsc siedzących/sitting places: 28
miejsc stojących/standing places: 32
silniki/motors: 2x40kW

505x380 790x480 620x430

605x515

800x660

555x580

810x390 Wszystkie zdjęcia zrobiono w Łodzi 490x190
803x575 ←LilpopII + 5N + 5ND + 805N Elin + Cityrunner→ 630x575

Zobacz też/ See also: Lilpop I, Lilpop III,  LRL

◄◄Wstecz/ back