Główna
Home
Miasta
Cities
Co nowego
What's new
O stronie
About the page
Linki
Links
O mnie
About me

Typ II
Type II

Dostarczone równolegle z typem I, pod względem technicznym identyczne z typem I. Jedyną różnicą było pudło i wnętrze. Dostarczono ich 10 sztuk. Wagon posiadał po bokach 4 szerokie okna, we wnętrzu 20 miejsc siedzących i również 12 stojących. Pomosty otwarte. W kolejnych latach otrzymywano tylko wagony II typu, z dwoma silnikami 15 KM, nadwozia do nich montowano częściowo w warsztatach przy ul. Gajowej. W 1899 roku przybyło 5 pojazdów, w 1900 jeszcze 3. W 1903 roku wagonom z 1 dostawy założono drugi silnik. Od 1921 roku rozpoczęto zabudowywanie pomostów oraz montowano obwody hamowania elektrodynamicznego. Od 1925 roku w związku z dostawami Ringhofferów rozpoczęto powolne wycofywanie tych wagonów z ruchu. W 1937 roku 6 takich sprzedano do Bydgoszczy. Wycofano je w latach 50.

Brought to Poznan at the same time as type I, being technically similar to this type. 10 of this tramcars were brought. It had 4 wide windows at a side, 20 sitting and 12 standing places. Platforms open. In the following years only two-motors (2x15 HP) cars were bought ( 5 cars in 1899 and 3 in 1900). In 1903 cars of the first delivery got second motors. In 1921 these cars were modernized, and in 1925 they began removing them. In 1937 few were sold to Bydgoszcz. The last car was used till 50's.

Zobacz też/ See also: Typ I

◄◄Wstecz/ back