Główna
Home
Miasta
Cities
Co nowego
What's new
O stronie
About the page
Linki
Links
O mnie
About me

 

Przejdź do: poznańskie  Lilpop   Herbrandt   warszawskie A-K  warszawskie P2/3-P18
Bergmann   Pullman   Sn-Pn   Konstal   inne
Go to: Poznan's types  Lilpop   Herbrandt   Warsaw types A-K  Warsaw types P2/3-P18
Bergmann   Pullman   Sn-Pn   Konstal   other types


Tramwaje wolnobieżne

Historia tramwaju elektrycznego zaczęła się zaskakująco wcześnie. W 1893 roku  we Wrocławiu powstała pierwsza linia, podczas gdy tylko 12 lat wcześniej Edison  wybudował pierwszą elektrownię, a 6 lat później wynalazł żarówkę. Do końca wieku aż 15 miast w dzisiejszej Polsce miało tramwaje elektryczne! Ich technologia niewiele się zmieniła do końca II W.Ś.

Slow motion trams

 Electric tram history begins very early. In 1983 in Wroclaw (Breslau) the first tram line was built. 12 years earlier Edison had built the first electric power plant and 6 years later made the first light bulb. Till the end of the century 15 cities in today's Poland had tram lines. It's construction didn't change very much till W.W. 2.

Tramwaje poznańskie (różni producenci)


Typ I

by Bergische Stahlindustrie
Typ II
Typ III

"Boczniak"

by Carl Weyer
x1,

W+WD

by Carl Weyer
x1,
Herbrandt
poznański

Carl-Weyer
C poznański

by Cegielski
x1,

R

by Ringhoffer
x2,

L poznański

by Linke-Hoffman
x1,

Z

by Zieleniewski
x1,
"Drezdeński"
"Hamburski"
by Falkenried


 

TD

by Linke-Hoffman
x1,
D
poznański

by Karl Weber (Dűsseldorf)
DD
by Karl Weber
(Dűsseldorf)

LD

x1,
"Unna-Solingen"
by Uerdlingen
B1D+B2D
(berlinskie)

P1D

 x1,
 
S1D

by Vulcan/Wismar
x1,

S2 (LHB)

by Linke-Hoffman Busch and by
Christoph & Unmack (Niesky)  x5,x1
P2D
P3D

S2D

x2
by Wismar and Niesky
S3D- patrz/see : S2
oraz KSW, F, H, P14, P15,P16, Bremen
 
za pomoc dziękuję Piotrowi Stańczukowi (oprac. na podst. Tramwaje w Poznaniu - P. Dutkiewicz, Kolpress 2005)

Lilpop- Rau- Löwenstein (zakłady warszawskie - Warsaw production)

Lilpop I

Lilpop II
x8, x2,

Lilpop III
x1,

LRL
 x1,

Herbrandt
W Jeleniej Górze Herbrandty (model nieznany) używane były w latach 1900-1954. Egzemplarz znajdujący się dziś w Bydgoszczy został zbudowany przez Herbrand i AEG, a trafił do tego miasta w 1953r. Są to prawdopodobnie inne typy niż prezentowane poniżej.


VNB-125 x1,

Pullman

( wagon hanowerski- Hannover car)
x1,

GE-58

x4,
U-107 c
"Kuc"


Landsberg

 

 

 


 

Tramwaje Warszawskie silnikowe A - K i inne (różni producenci, wspólna seria nazewnictwa)
Warsaw Tramways- motor cars
(various producents, one naming system)


A
(by Falkenried & Man)
, x8
B
(by Falkenried)

C

(by Lilpop-Rau-Löwenstein)
, x2, x5

D

(by Zieleniewski- Sanok)
, x1
 E
(by Lilpop-Rau-Löwenstein)

F
by Danziger Waggon Fabrik & Lilpop)
,
x1

G (by Scemia/ Lilpop-Rau-Löwenstein)
H (by Danziger Waggon Fabrik & Katowickie Zakłady Przetwórcze-Chorzów)
J (j.w.- as above)


K Berlinka
x7, ,
x5
(
by Danziger Waggon Fabrik & Katowickie Zakłady Przetwórcze-Chorzów)

L
, x1
(by Linke-Hoffman)
"Psków" M (doczepa) X

Tramwaje Warszawskie- doczepy bierne P2/3 - P18 (różni producenci, wspólna seria nazewnictwa)
Warsaw Tramways- no motor cars
(various producents, one naming system)

P2/3 (by Falkenried [?])
P4 (by Falkenried)
P5 (by Gyor)
P6 (by Falkenried & Man)
P7 (by Gostynski-Warsaw)
P8 (by E.Breda-Mediolan/Milano)


P9

(by
Ateliers Mettalurgiques - Nivelles, Belgia/Belgium &  Usines Raghano Matines)
x1,

P10
( by Zakłady Ostrowieckie- Ostrów, Poland)
x1

P11(by Danziger waggon Fabrik)

P12(by Zieleniewski- Sanok, Poland)

P13 (by Warsztaty Główne Tramwajów Miejskich w Warszawie- Warsaw Tramcars Garages)


P14
(by Danziger Waggon Fabrik &
Lilpop-Rau-Löwenstein)
x1,

P15
(by Danziger Waggon Fabrik &
Lilpop-Rau-Löwenstein & Katowickie Zakłady Przetwórcze Chorzów)
x6,
P16 by Karl Weber (Dűsseldorf)

Pt

P17
(by
Linke Hoffman & Warsztaty Główne Tramwajów Miejskich w Warszawie- Warsaw Tramcars Garages)
x1,

P18

(by Lowa - Werdau, Niemcy-Germany)
x1

Bergmann


Bergmann/Heubuder
( by Bergmann & AEG)
x13,

Bergmann 4-osiowy
x3

Bergmann "koloński"
x1

Pullman

Pullman szczeciński
x4, ,

Pullman 2-osiowy, Gdańsk

x3

Pullman "242", Gdańsk

x2

Pullman 4-osiowy, Gdańsk

x9

Seria Sn+Pn/SnD (różni producenci, wspólna seria nazewnictwa)(various producents, one naming system)


SN1 + PN1
x10,
(by
Zieleniewski - Sanok, Poland
& Graz)

SN2 + PN2
x9,
( by Zieleniewski - Sanok, Poland)

SN3 + PN3
x3,
( by Man)

SN4 + PN4
x2,
( by Ammendorf)
Sn+SnD

( by Zieleniewski - Sanok, Poland)

Konstal Chorzów


N + ND
x21, , x6,
x7
2N+2ND, 2N2
, x1

4N + 4ND
x11, x2, ,
x5

4N1+4ND1
x5

WPK & PN

, x1,
x1

4NJ
x2,

5N+5ND
x8, x1,
5N1 + 5ND1

Inne
Other models


Brown Boveri
x6
Baden


Berolina x10,
"Jaś" , "Małgosia"

Bremen
x7, x1,
( by Dessau & Nordwaggon)

"Gondola"
x1
Carl Weyer

x1


ESB
(by Elektrische Strassenbahn Breslau)
x5, x1
Gotha


GE-58 Berlinka
(by AEG)
, x2
Karlsruhe


Kummer
x 9
(by Kummer, Drezno/Dresden)
Krieg-Strassenbahn-Wagen


Linke Hoffman
, x5
"Baba Jaga"
Lowa
, x2
Mainz

(by Man Wrocław / Breslau)


Ringhoffer
x2,

SW1 & TW1
x7,
(by Zieleniewski-Sanok, Poland)

U-104 
, x1
(by Ryga)

Tw

x1

(by Falkenried Hamburg)

Wumag
x2,

WKD EN 80
x5
Zieleniewski
x1

( by Zieleniewski-Sanok, Poland)

 

 

: fotki/photos, : tech fotki/ tech. photos, : text, : dokł dane/ detail. data

 

Góra/ Top

Zobacz też/See also:

 

konne/horse trams
nieelektryczne/non-electric trams
szybkobieżne/fast-moving trams
niskopodłogowe/low-floor trams
niezidentyfikowane/non-idenfified

◄◄Wstecz/ back